Jag heter My Sjöstrand och är född 1988 i Örebro men bor numera i Norrköping.
Aktiv som konstnär har jag varit sedan 2005 men det var först under sommaren 2009 som jag bestämde mig för att börja måla motiv ur min egen fantasi. År 2004 började jag gymansiet och valde Estetiska programmet med inriktning Bild och Form eftersom jag alltid gillat att rita och teckna. Under dessa år fastnade jag för akrylmålning på duk och började skapa pop-konst porträtt inspirerade av Andy Warhol's konstnärliga stil.

Efter ett par år med pop-konst motiv så började jag istället få ideer om fantasi-världar och underliga figurer som jag istället ville skapa. Som liten var min favoritfilm Disney's "Alice i Underlandet" (1951) och berättelsen om Alice älskar jag fortfarande, därifrån började jag hämta inspiration. Filmer som t.ex "The Wizard of Oz" (1939) och "Edward Scissorhands" (1990) inspirerar mig samt gamla sagor och andra konstnärers verk såklart. Den färgrika pop-surrealismen hos bland annat Lori Earley, Mark Ryden och Tara McPherson å ena sidan men också ett mörker genom exempelvis Tim Burton's och Alexander Jansson's illustrationer samt Edgar Allan Poes texter. John Bauer's och Theodor Kittelsen's mystiska skogar med underliga, vackra och skrämmande varelser och platser är även de stora inspirationskällor för mig samt Tove Jansson's berättelser om Mumindalen.

För mig är det spännande och intressant att blanda det färgrika och glada med det dystra och kusliga.

My name is My Sjöstrand and I was born in Örebro, Sweden in 1988 but I currently live in Norrköping, Sweden. I have been painting since 2005, but it was not until the summer of 2009 that I decided to start creating subjects from my own imagination. In 2004, I began high school and chose The Artistic Program because I’d always liked to draw. During those years, acrylic painting on canvas got my attention and I began to create pop art portraits inspired by Andy Warhol's artistic style.

After a few years of painting pop-art designs, I started getting ideas about fantasy worlds and strange, eerie creatures that I wanted to create instead. As a kid my favorite movie was Disney's "Alice in Wonderland" (1951) and the story about Alice is still one of my favorites, from there I got inspired to create my own imaginative world on canvas. Movies like "The Wizard of Oz" (1939) and "Edward Scissorhands" (1990) inspires me, as well as old tales, and other artists works of course. I love the colorful pop surrealism that for examle Lori Earley, Mark Ryden and Tara McPherson creates on one hand but also the darkness in Tim Burton's and Alexander Jansson's illustrations as well as in Edgar Allan Poe's works. John Bauer's and Theodor Kittelsen's mysterious forests with strange, beautiful and scary creatures and surroundings are also some of the major sources of inspiration for me. Last but not least, I love Tove Jansson's stories about her Moomin charachters that live in a very happy but sometimes scary world.

For me it's exciting and interesting to create artworks that mixes something colorful and cheerful with the bleak and eerie.